Detta är kursen för dig som vill ta steget till mer avancerad segling. Kursen ger dig tillräcklig kunskap och färdigheter för att självständigt kunna hantera en större ruffad segelbåt, inom- och utomskärs i skiftande väderförhållanden. Kursen genomförs under 2 dagar i Stockholms ytterskärgård ombord på en modern lättseglad 35 fots segelbåt. Vi startar kl 10 dag 1 och håller på till ca kl 16 dag 2. Vi seglar mest hela dagarna och håller till utanför Ornö-Utö i Stockholms södra skärgård och övernattar ombord och lagar mat tillsammans på mysiga öar. Vi är max 4 kursdeltagare ombord så att alla ska få träna att vara befälhavare och gast.

I kursavgiften ingår båthyra, lärararvode, flytväst, seglarkläder och sängkläder.

Under kursen kan man, om man så önskar, avlägga prov och få ett bevis i ”blå boken” till en kostnad av 300 kr.

Förkunskaper

Det förutsätts att kursdeltagarna har genomgått Seglarintyg 2 och innehar Kustskeppareintyg samt kan simma minst 200 meter.

Pris

Kursen kostar 4500 kr per person, min 2 max 4 deltagare per kurstillfälle. Mat till självkostnadspris tillkommer. All priser inkluderar moms.

Anmälan

Inget måste men kan vara bra att ha för oss
Gärna mobilnummer så vi kan ha SMS kontakt
Var noga med att skriv rätt epostadress
Vi försöker att plocka ihop detagare med ungefär samma förkunskaper
Om du är osäker nu kan du bestämma dig senare
Detta är ett krav för din och vår andras säkerhet
Notera här om du vill gå kursen tillsammans med någon annan

Kursinnehåll

Båt och seglingsteori

Fördjupade kunskaper om båten och dess utrustning och kondition med avseende på havssegling inklusive säkerhetsutrustning enligt Sjöfartsverkets rekommendationer.

Materialvård

Kontroll av infästningar i skrov och rigg med avseende på förslitning och utrustning. Åldrande, förslitning och deformation av segel.

Seglingsteori

Förändra seglens form, förflyttning av buken, öppna och stänga segel.
Riggtrimning – stående rigg tillräckligt anspänd men harmoniskt (utan deformation av skrovet).

Praktisk segling

Revning och segelskifte under gång i skiftande väder

Spinnakersegling, sättning, trimning, gipp och nedtagning

Mörkersegling

Utomskärssegling

Sjömanskap såsom hantering av båt i hårt väder; sjösurrning och andra förebyggande säkerhetsåtgärder för hårt väder, ligga bi, användning av drivankare, riggning för bogsering, förekommande knopar samt nödriggning och nödstyrning i teori.

Man över bord

”Man-över-bord” – helst i sjögång.

Väder

Vind- och väderkunskap bl a med avseende på vägval. detaljering/korrigering av väderprognoser med hjälp av lokala observationer.