Radarintyg

Det börjar bli ganska vanligt att fritidsskeppare skaffar radar till sin fritidsbåt. Radarn är ett bra hjälpmedel vid nedsatt sikt för navigation men framförallt för att förhindra kollision med andra fartyg. På denna kurs lär du dig radarns fördelar och möjligheter men också dess fällor. Vi går igenom teorin hur radarn fungerar och hur man använder och ställer in radarn för bästa radarbild. Vi går också igenom hur man genomför en radarplottning och tar reda på om det finns risk för kollision. Efter teorin har vi en praktik till sjöss där vi praktiserar det vi lärt oss. Allt enligt de krav som ställs av NFB för Radarintyget.

Kursen ger dig tillräckligt teoretisk och praktisk färdighet för att kunna hantera en radar på en fritidsbåt i nedsatt sikt. Kursen genomförs med en teorikväll samt praktiska övningar ombord på en båt i närheten av Dalarö. Under praktiken är vi 3-4 deltagare så alla får prova på att agera navigatör, radaroperatör samt rorgängare. Det praktiska passet avslutas med möjlighet att göra provet för Radarintyg och erhålla intyg i NFB’s intygsbok.

Förkunskaper

Det förutsätts att kursdeltagaren innehar lägst Förarintyg om man önskar skriva upp för Radarintyget.

Pris

Kursen kostar 2800 kr per person, min 2 deltagare per kurstillfälle. I kursavgiften ingår lärararvode, flytväst och båtavgift.

Kurslitteratur tillkommer och kostar ca 250 kr

Radarintyget i intygsboken kostar 450 kr

All priser inkluderar moms.

Inget måste men kan vara bra att ha för oss
Gärna mobilnummer så vi kan ha SMS kontakt
Var noga med att skriv rätt epostadress
Vi försöker att plocka ihop detagare med ungefär samma förkunskaper
Om du är osäker nu kan du bestämma dig senare
Inget krav, men vi vill gärna veta.
Notera här om du vill gå kursen tillsammans med någon annan

Kursinnehåll

Sjövägsregler
– Säker fart
– Uppträdande i nedsatt sikt
– Väjningsregler

Radarteori
– Olika typer av radar
– Andra navigationssystem
– Radarns principer och funktion
– Tolkning av radarekon
– Inställning av radarn
– Radarnavigering
– Radarplottning

Praktik
– Starta, inställningar, justering, skalbyten
– Positionsbestämning
– Tolka radarbild
– Bedömning av kollisionsrisk
– Plottning i praktiken