Kurs kustskepparen ombord

Kustskepparen och mörkernavigering, intensivkurs på 3 dagar

Har du redan förarintyg och vill ge dig ut i ytterskärgården och fördjupa dina kunskaper, men tycker som vi att det ska göras i rätt miljö? Då ska du hänga med på vår intensivkurs kustskeppare ombord på en stor och bekväm segelbåt i Stockholms södra skärgård. I kursen ingår också mörkernavigering där vi går i leder runt Dalarö. Vi kommer att gå för motor och segla lungt så du behöver inte vara någon van seglare.

Först träffas vi några timmar en kväll för att bekanta oss med varandra och gå igenom hur vi lägger upp kursen. Vi delar ut kursmaterial och du får information om vad du ska förbereda dig på och vad du ska ta med dig. Kursen genomförs sedan från fredag morgon kl 10 till söndag eftermiddag ca 17. Vi håller till runt Utö/Huvudskär samt Dalarö i Stockholms södra skärgård och sover ombord.

I kursavgiften ingår lärararvode, flytväst, båthyra och sängkläder. Kurslitteratur, övningssjökort och mat tillkommer. Du behöver också transportör och passare som kan beställas via oss. Avgift för examination kostar ca 450 kr och betalas vid provtillfället.

Priser

Kursen kostar 3950 kr per person, min 2 – max 4 deltagare per kurstillfälle.
Mat till självkostnadspris.
Komplett kurspaket (lärobok, övningssjökort, passare, transportör) 595 kr.
All priser inkluderar moms.

Anmälan Kustskepparen med mörkernavigering

Inget måste men kan vara bra att ha för oss
Gärna mobilnummer så vi kan ha SMS kontakt
Var noga med att skriv rätt epostadress
Vi försöker att plocka ihop detagare med ungefär samma förkunskaper
Notera här om du vill gå kursen tillsammans med någon annan

Kursinnehåll

Repetition förarintyg
Repetition av vad vi redan ska kunna

Sjövägsregler
Väjningsregler, Fartygsljus och signalfigurer

Vi lämnar skärgården
Båten, besättning, sjökort mm

Rätt kurs
Kompass, rättning, deviation mm

Mörkernavigering
Fyrar, navigering i mörker, segla i mörker mm

Kustnavigering
Lägesbestämning, kustnavigering, bäring, pejling, navigering utan sikte av land mm

Instrumentnavigering
Navigator, AIS, Radar mm

Säker båt och olycksfall
Bogsering, livflotte, hårt våder, ta hand om olycksfall mm

Andra kurser

Förarintyg

Seglarintyg 1