Latitud: <input type=”text” id=”lattext” style=”width: 200px; color:yellow” value=”-” readonly >
Longitud: <input type=”text” id=”lontext” style=”width: 200px; color:yellow” value=”-” readonly >
Flytta markören till din hemmahamn. Läs av Lat och Lon och addera dessa till din båt.

Kartan skapad med Maps Marker Pro kunde inte visas på grund av en ogiltig licens. Kontakta ägaren för mer information.