Frågor och svar om att hyra båt

Vi får många frågor om vad som gäller när man ska hyra eller hyra ut segel eller motorbåt i Sverige. Denna sidan uppdateras kontinuerligt baserat på de frågor som vi får. Klicka på frågan för att läsa svaret.

Kostar det något att bli medlem på sailon.se?

Nej, Det är helt gratis att bli medlem på sailon.se. Du måste vara registrerad medlem för att hyra ut båt. Däremot kan du skicka oss bokningsförfrågan utan medlemskap. Vi rekommenderar dock att bli medlem för att få tillgång till unik information och material som vi successivt lägger upp bara för medlemmar.

När hämtas och lämnas båten?

Vårt standard förslag på tider  ser du nedan, dessa tider kan dock båtägaren välja att ändra, båten hämtas och lämnas tider står i beskrivningen till varje båt. Det är alltid det som båtägaren och hyresgästen kommer överens om i kontraktet som gäller.
Veckohyra
Båten hämtas: söndag kl 16
Båten lämnas: söndag kl 14

Helghyra fredag-söndag
Båten hämtas: fredag kl 17
Båten lämnas: söndag kl 14

Helghyra torsdag-söndag
Båten hämtas: torsdag kl 17
Båten lämnas: söndag kl 14

Daghyra
Efter överenskommelse mellan båtägare och hyresgäst

Varför ska jag hyra eller hyra ut båt genom Sailon Event?

Vi har egna erfarenheter både av att hyra och hyra ut. Denna kunskap har vi använt för att göra olika checklistor till dig för att slippa missförstånd. Vårt mål är att bli bäst på marknaden med att skapa en nöjd kund – leverantör relation. Vi vill helt enkelt ge det lilla extra vid varje möte mellan oss, båtägare och hyresgäst. Vi hoppas att även våra båtägare och gäster vill göra det.

Hur gör vi detta?

 • Både båtägare och hyresgäst har möjlighet att utvärdera och ge omdöme efter uthyrningen. Dessa publiceras (och återkopplas om det är något som gått tokigt).
 • Som båtägare blir du först medlem och därefter registrera du din båt. Du kan därefter gå in och ändra både profil och båtfakta. Allt sker givetvis online.
 • Som hyresgäst kan du även bli medlem för att få tillgång till nyhetsbrev och unikt material som vi succesivt kommer att lägga in på siten.
 • Vi hjälper till med allt praktiskt såsom korrekta kontrakt, allmänna villkor, checklistor för överlämning och mottagning av båten, rådgivning angående försäkring vid uthyrning.
 • Vi använder säkra betalningssätt och kan hantera deposition av självrisk om du så önskar.
 • Vi fyller kontinuerligt på med länkar och tips för att göra din tur på sjön både rolig och säker.
 • Vi vill helt enkelt göra det lilla extra för att göra dig nöjd och ge dig personlig service.

Hur betalar jag förmedlingsavgiften till Sailon Event?

När din bokningsförfrågan har blivit godkänd av båtägaren skickar vi dig information om beloppet som du ska betala. Förmedlingsavgiften är inkluderad i hyrespriset som vi redovisar för båtarna. Det tillkommer alltså inga andra avgifter. Beloppet kan betalas till bankgiro 875-7759 eller via Paypal/Kreditkort. När betalningen har nått oss skickar vi dig länk till hyreskontrakt och kontaktuppgifter till båtägaren så ni kan kontakta varandra. Kontraktet signeras elektroniskt för enklare hantering.

Vad innehåller kontraktet och hur godkänns det?

Hyreskontraktet skyddar dig som hyresgäst samt båtägaren. Det innehåller kontaktuppgifter till båtägaren och hyresgästen. Vidare innehåller det hyrestiden samt uppgifter om hyresbelopp och deposition motsvarande självrisken. Hyreskontraktet reglerar också hur betalningen går till av hyran samt allmänna villkor för oförutsedda händelser samt regler för uppsägning. Observera att kontraktet är inte bindande förrän både båtägaren och hyresgästen har läst igenom och signerat.

Kontraktet kan antingen skrivas under för hand eller signeras elektroniskt. Du väljer hur du vill godkänna när du skickar bokningsförfrågan.

Hur går det till att hyra båt via Sailon Event?

 • När du hittat en båt som uppfyller dina förväntningar, kontrollerar du att den är ledig och skicka en bokningsförfrågan,  båten blir då preliminärbokad i bokningskalendern. (du får bara preliminärboka en båt i taget). Finns inte din drömbåt bland båtar att hyra, skicka en intresseförfrågan. Vi kommer då att göra vad vi kan för att hitta rätt objekt till dig.
 • När vi mottagit bokningsförfrågan kontaktar vi båtägaren och stämmer av att båten är ledig och att dina kunskaper och erfarenheter stämmer överens med båtägarens önskemål.
 • När båtägaren godkänt uthyrningen får du en bekräftelse på detta på mail. Därefter ska serviceavgiften till Sailon betalas in. I retur skickas alla kontaktuppgifter, avtal och olika checklistor som ni behöver för att känna er trygga. Tänk på att läsa igenom allting noga innan ni skriver på. I samband med detta markeras också båten som bokad. Bra att veta är att båtägaren ansvarar för att båten är försäkrad för uthyrning.
 • Nu kan ni kontakta varandra. Nu ska du också betala 30% av hyresbeloppet till båtägaren. Därefter händer ingenting förrän 14 dagar före uthyrningen då den resterande hyran för båten ska vara inbetald till båtägaren.
 • I samband med att båten hämtas ut ska självrisken deponeras till båtägaren, då får du checklistor på vad som är viktigt att gå igenom för att du ska känna dig trygg med båten och få en lyckad uthyrning.
 • Därefter följer den efterlängtade båtturen med förhoppningsvis vackert väder och lagom med vind.
 • Vid återkomsten har vi också checklistor du kan använda som stöd vid återlämningen.
 • När din hyrestid är över vill vi gärna att du utvärderar din upplevelse. Det ger oss möjlighet att återkoppla både det som har varit bra och det som eventuellt fungerat mindre.  Allt för att både vi och båtägaren ska bli ännu bättre.

Vilken kompetens och erfarenhet krävs när jag hyr båt?

Svaret kan delas upp i två delar;

 1.  Sjölagen reglerar vilken kompetens och intyg som krävs för att få framföra en båt av en viss storlek och typ. För att framföra en fritidsbåt som inte överstiger 12 meters längd och fyra meters bredd krävs ingen särskild utbildning. Men varje förare av en fritidsbåt är underkastad bestämmelserna i sjölagen (1 kap.9§ och 6 kap.2§) där det bland annat föreskrivs att varje båt ska vara bemannad på betryggande sätt och att den förare som brister i gott sjömanskap kan dömas till böter eller till och med fängelse.
 2. Båtägaren är den som ansvarar för att bedöma om du har den förmågan som krävs för att framföra den aktuella båten. Därför rekommenderar vi alltid båtägaren att beskriva vilka krav som den har för att du ska få hyra båten. När du bokar en båt så ska du först kontrollera att du har intyg och kompetens som krävs. Vidare vill vi att du beskriver detta i upplysningsfältet när du skickar in en bokningsförfrågan så att vi kan beskriva det när vi kontaktar båtägaren.

Det finns en mängd företag och organisationer som erbjuder utbildningar. Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) har satt upp kriterier för att erhålla olika intyg. NFB examinerar genom Förhörsförrättare.

Vi erbjuder kurser i Förarintyg, Kustskeppare, Seglarintyg 1, Seglarintyg 2, Seglarintyg 3 samt Radarintyg. Vi erbjuder också Dagpraktik och Mörkerpraktik. Läs mer under Kurser.

Förarintyg

Ger dig grundläggande kunskaper i navigation, sjövett och säkerhet. I utbildningen ingår bland annat praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering, väjningsregler, ljussignaler, sjömanskap och säkerhetstänkande. De flesta försäkringsbolag ger rabatt på båtförsäkringen om du har Förarintyg.

Kustskepparintyg

Fortsättning på Förarintyget. Ger dig fördjupade kunskaper i bland annat navigation, mörkernavigering, missvisning och deviation. Kustskepparintyg krävs om fartyget är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett.

Utsjöskepparintyg

Fortsättning på Kustskepparintyget. Lär dig planera en långresa utmed kontinenterna. Tidvatten, utländska sjökort, tullbestämmelser, floder och kanaler är några av de ämnen som ingår.

Båtmekanikerintyg

Ger dig kunskap att ta hand om din motor och själv lösa många tekniska problem ombord. Utbildningen omfattar utom- och inombordsmotorer, bensin- och dieseldrift, motorns elsystem samt övrig utrustning.

Manöverintyg

En viktig utbildning för dig som har en båt som gör över 25 knop. Ger den kunskap som behövs för att hantera en snabb båt säkert, för dig själv och andra. Trimplan och powertrim, körteknik i hög sjö och genom svall, båtutrustning och personlig utrustning är några av de ämnen som ingår.

Radarintyg för fritidsbåt

För dig som vill kunna navigera i trånga farvatten och vid dålig sikt. Utbildningens mål är att öka kunskapen om användningen av radar i fritidsbåtar och minska risken för olyckor vid radarnavigering. Såväl praktik som teoretiskt prov ingår.

Kanalintyg

Är idag ett krav för att få färdas på de europeiska inre vattenvägarna. Ger kunskap om de speciella sjömärken och signalfigurer som gäller på kanaler. Tillsammans med Förarintyget och båtpraktik ger Kanalintyget behörighet att färdas på de europeiska vattenvägarna.

Seglarintyg 1, 2 och 3

Utbildning i seglingskunskap i tre nivåer. Seglarintyg 1 ger grundläggande kunskaper i segling, terminologi och sjömanskap. Nivå 2 ger fördjupande kunskaper och lär dig att få mer fart på båten och med Seglarintyg 3 kan du ”nästan allt”.

Radiointyg

Finns i två nivåer. VHF-certifikat (SRC – Short Range Cetificate) krävs för att få använda en VHF-apparat, det säkraste sättet för en fritidsbåtägare att tillkalla hjälp i en nödsituation. MF- och HF-certifikaten (LRC – Long Range Certificate) ger dig också rätt att använda apparater inom MF- och HF-banden, viktigt för dig som tänker ge dig ut på havet utanför VHF-telefonens räckvidd.

Hur går det till att hyra ut båt på Sailon Event?

 1. Det första du behöver göra är att registera dig som medlem på sailon.se. Dina personuppgifter hanterar vi givetvis med största sekretess, enligt GDPR.
 2. Nästa steg är att registrera din båt. Det gör du online. Du kan när som helst gå in och göra förändringar om du t ex vill ändra pris eller om det skett någon förändring i utrustningen. Vi har förberett så mycket som möjligt så de flesta uppgifter väljer du bara genom att klicka dig fram. Det är viktigt att du fyller i riktiga uppgifter (allt måste fungera och vara i ordning) eftersom det är dessa uppgifter som hyresgästen baserar sitt urval på och som sen ligger till grund för hyresavtalet.
 3. När du skickat in din båtregistrering så gör vi en kontroll så du inte missat något uppenbart eller om vi har några kompletterande frågor. När allt verkar ok så skapar vi en bokningskalender för just din båt och då kan du själv gå in och boka tider som du själv önskar utnyttja båten. Bokningskalendern skapas normalt samma dag som du registrerat båten. Du ser när det är klart genom att det finns en bokningskalender för din båt.
 4. Nu är båtregistreringen klar och båten finns tillgänglig för uthyrning
 5. När vi mottagit en bokningsförfrågan kontaktar vi dig som båtägare för att dels kontrollerar att båten är ledig och att hyresgästens kunskaper och erfarenheter stämmer överens med dina önskemål/krav. Du har säkert redan angett dessa vid båtregistreringen, men vi kollar det igen så att du ska känna dig trygg. I samband med detta markeras båten som preliminärbokad i bokningskalendern.
 6. Om du godkänner uthyrningen så meddelar vi hyresgästen detta. Nästa steg är att hyresgästen betalar in serviceavgiften till oss. När detta är klart skickas alla kontaktuppgifter, avtal och olika checklistor som ni behöver för att känna er trygga. Dessa skickas både till dig som båtägare och till hyresgästen. Tänk på att läsa igenom allting noga innan ni skriver på för att undvika missförstånd. I samband med detta markeras också båten som bokad. Du som båtägare ansvarar för att båten är försäkrad för uthyrning. Du kan se översiktlig information på vilka försäkringsvillkor som gäller här i  Frågor&Svar, men du måste alltid kolla upp vad som gäller för just din båt med ditt försäkringsbolag.
 7. Nu kan ni kontakta varandra och ev träffas för att inspektera båten. Nu ska också hyresgästen betala 30% av hyresbeloppet till dig som båtägare.
 8. Därefter händer ingenting förrän 14 dagar före uthyrningen då den resterande hyran för båten ska vara inbetald till båtägaren.
 9. Av kontraktet framgår att i samband med att båten hämtas ut ska självrisken deponeras till båtägaren.
 10. När du lämnar ut båten finns det ytterligare checklistor på vad som är viktigt att gå igenom för att det ska bli en lyckad uthyrning.
 11. Vid återkomsten har vi också checklistor du kan använda som stöd vid återlämningen.
 12. När hyrestiden är över vill vi gärna att hyresgästen utvärderar sin upplevelse och båt samt att du utvärderar din hyresgäst. Både hyresgäst och båtägare får även möjlighet att utvärdera oss. Allt för att vi alla ska bli ännu bättre.

Kostar det något att registrera en båt för uthyrning?

Det är helt gratis att registrera din båt för uthyrning på Sailon Event.

Vad kostar det att hyra ut en båt?

Det är gratis att annonsera ut en båt. Det är du som båtägare som bestämmer det pris du vill ha. På det priset lägger vi till en serviceavgift motsvarande 20% av hyresgästens pris (inkl moms). Inga andra avgifter tillkommer.

Vilka skatteregler gäller för uthyrning?

Svaret nedan baseras på de skatteregler som gäller 2018. Vi rekommenderar att du själv går in på Skatteverkets hemsida och uppdaterar dig på ev förändringar i regelverket. OBS! Sailon Event har ingen skyldighet att redovisa några uppgifter till skatteverket vilket innebär att det är du som båtägare som ansvarar för att ange riktiga uppgifter i din deklaration.

Texten nedan är direkt citat från Skatteverket
Är du båtägare och hyr ut din båt så ska du deklarera för hyresintäkten. Du kan göra avdrag för kostnader som direkt hör ihop med uthyrningen. Exempel på sådana kostnader är förmedlingsavgift och tilläggsförsäkring vid uthyrning. Du kan däremot inte göra avdrag för kostnader som är normalt betingade av båtinnehavet, exempelvis kostnad för båtplats, bottenfärg, vinterförvaring, sjösättning etc. Överskottet av uthyrningen redovisar du i inkomstdeklarationen vid Kapital, kod 50.

Vår tolkning:
Om vi antar att du hyr ut din båt och priset till hyresgästen är 15.000 kr, din tilläggsförsäkringen är 1.000 kr samt att du har en resekostnad till och från båten med 500 kr, så blir det så här;

Pris till kund: 15.000 kr
Förmedlingsavgift till oss: 2.700 kr
Avgår tilläggsförsäkring: 1.000 kr (bara exempel)
Avgår resekostnader till och från båten: 500 kr (bara exempel)
Din inkomst före skatt: 10.800 kr
Skatt (30%): 3.240 kr
Din inkomst efter skatt: 7.560 kr

Vilken säkerhetsutrustning ska finnas på båten?

Sjöfartsverkets rekommendationer till säkerhetsutrustning på fritidsbåtar.
(Anpassning får göras till behovet för aktuell båttyp och farvatten)

Materiel Inomskärs Utomskärs Anmärkning
Brandsläckare 1) 1 1
Drivankare 1
Ficklampa 1 1
Förbandsartiklar 1 1
Livboj med ljus 1 1
Livflotte 1
Livlina med säkerhetsbälte 1 2
Nödsignal, röda handbloss 2 2 Högst 3 år gamla
Nödsignal, fallskärmsljus 2 Högst 3 år gamla
Räddningsväst (Flytväst) 2) 1 1 En per person
Tändstickor 1 1 I vattentätt fodral
Nautisk utrustning
Kikare 1 1
Kompass 1 1
VHF (1) 1
GPS/Navigator 1 1
Radarreflektor (1) 1
Rundradiomottagare 1 1 För väderrapporter
Signalhorn, visselpipa 1 1
Sjökort, aktuella farvatten 1 1
Sjökortsbeteckningar, kort#1 1 1
Sjötrafikföreskrifter 1 1
Svensk Lots 1
Lanternor och signalfigurer enligt gällande bestämmelser

1) Båt med utombordsmotor med större effekt än 25 kW (35 hk) och båt med fast inombordsmotor, plats för pentry eller med fast installerad värmeapparat eller med annan fast installation med öppen låga, bör vara utrustad med godkänd brandsläckare av typ AB(skum) eller ABE(även effektiv i elektrisk utrustning) och lägst effektivitetsklass II med minst 2 kg släckmedel. Båt med längd över 10 m bör vara utrustad med två sådana brandsläckare. Bränder med inbyggd motor kan vara svåra att släcka. Ett fast installerat släcksystem med utlösningsmöjligheter från styrplatsen kan avsevärt underlätta släckningen av en motorbrand.
2) Räddningsväst (flytväst) ska uppfylla Sjöfartsverkets eller Konsumentverkets krav.

Gäller min båtförsäkring vid uthyrning?

Vi gör ingen värdering av vilket bolag som är bäst vid uthyrning. Det finns ju många andra faktorer som påverkar detta, t ex bemötande, tydlighet i villkor och hur kundvänliga de är i största allmänhet. Denna sammanställning är tänkt att ge en överblick om vad som gäller för de vanligaste försäkringsbolagen. Sammanställningen visar de svar som vi fått 2012-09-13. Kontakta alltid själv ditt försäkringsbolag för att få information om aktuella villkor.

Flera försäkringsbolag friskriver sig från bedrägeri och förskingring under uthyrning. Vi känner inte till någon situation när detta har inträffat. Men det kan ju vara bra att kolla upp vad som gäller.

Som framgår av tabellen så har flera bolag påslag beroende på hur länge man hyr ut. Kolla upp vad som gäller d v s hur ska man anmäla detta och hur lång tid innan. Ska t e x extrapremien vara betald eller räcker det med att bara ha anmält uthyrningen.

Flera bolag friskriver sig helt från kappsegling så var noga med att kontrollera så att hyresgästen inte ska medverka på någon kappsegling under hyrestiden.

Bolag Villkor vid uthyrning Kostnad Påslag på ordinarie självrisk
Alandia Grundförsäkringen gäller men med påslag på årspremien. 12% av årspremien, dock lägst 275 kr per vecka. 10.000 kr
Atlantica Grundförsäkringen gäller max 3 veckor men med påslag på årspremien. 2% av årspremien per dag.
Minimidebitering är 7 dagar så även om man endast hyr ut den under en helg är det minst 7 dagar man betalar.
5.000 kr
Folksam Grundförsäkrningen gäller max 3 veckor. Inget påslag Ordinarie självrisk
IF Grundförsäkringen gäller max 5 veckor per år.
Om båten hyrs ut flera veckor krävs separat försäkring.
Kontakta försäkringsbolaget Kontakta försäkringsbolaget
Länsförsäkringar Grundförsäkringen gäller endast vid privat uthyrning.
Vid uthyrning via förmedlingsbolag krävs företagsförsäkring.
Kontakta försäkringsbolaget Kontakta försäkringsbolaget
Pantaenius Grundförsäkringen gäller max 4 veckor. Ersättning vid stöld ingår vid uthyrning. 40% påslag vid uthyrning mer än 4 veckor Ordinarie självrisk
Svedea Grundförsäkringen gäller men med påslag på årspremien Påslag på premien vid uthyrning
1 vecka 20%
2 veckor 40%
3 veckor 60%
4 veckor 80%
Hyrs båten ut längre räknas det som helårsuthyrning som gäller med 100% av premien.
Ordinarie självrisk
Svenska Sjö Normalt görs ett påslag på premien vid uthyrning via förmedlingsbolag, dock ej vid uthyrning via Sailon Event.
Uthyrningsperioden får delas upp i maximalt fyra delperioder.
Lägsta premie = 500 kr
0-30 dagars uthyrning 25 % påslag
31-60 dagars uthyrning 50 % påslag
61-90 dagars uthyrning 75 % påslag
2.500 kr
Trygghansa (Inga uppgifter ännu) (Inga uppgifter ännu) (Inga uppgifter ännu)

Här söker du en båt att hyra

Här kan du kolla igenom vårt kompletta utbud från lista i bokstavsordning.

Här ser du vilka båtar som är tillgänglig vilka veckor  kombinerat med länk till båtfakta och pris.