Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor reglerar vem som ansvarar för vad mellan båtägaren och Sailon Event AB.

Att registrera och annonsera en båt för uthyrning på Sailon är gratis. För att kunna registrera behöver du först bli medlem. Efter inloggning får du tillgång till våra medlemsflikar där du kan registrera din båt.

Som båtägare ansvarar du för att vid registrering av båt;

 • lämna korrekta uppgifter om din båt, det som anges ska vara helt och fungera
 • de kort som du publicerar ska vara tagna på din båt så det ger en rättvisande bild av hur den ser ut
 • dina kontaktuppgifter är riktiga så det går att nå dig
 • vara tydlig med vilka förkunskaper du kräver och vilken typ av hyresgäst du vill ha
 • markera vilka tidsintervall som du vill hyra ut samt lägga in vilket pris du vill ha för de olika alternativen du har valt (om du är momspliktig ska detta ingå i det pris du begärt)
 • markera de veckor som du inte vill hyra ut, som bokade (detta kan göras först efter att Sailon lagt upp en bokningskalender åt dig vilket görs när vi har kontrollerat att din registrering är komplett)

När det sker någon förändring ansvarar du som båtägare för att omgående;

 • uppdatera  uppgifter i din profil så att det alltid är aktuella, ex telefonnummer, mailadress osv ,
 • uppdatera uppgifter om din båt
 • meddela oss på Sailon om du inte vill hyra ut längre, så vi kan ta bort din båt

När du hyr ut ansvarar du som båtägare för att;

 • lämna ut och ta emot din båt i den hamn som är avtalad till hyresgästen
 • ge tydliga instruktioner, till hyresgästens skeppare, på hur båten ska hanteras. Använd gärna de checklistor som Sailon tagit fram
 • kontrollera så att den du hyr ut har tillräcklig kompetens för att få framföra din båt, (se mer om vad som gäller under frågor och svar)
 • båten är försäkrad för uthyrning under den tid som du hyr ut. Olika bolag har olika regler, var noga med att kolla upp vad som gäller på ditt försäkringsbolag
 • se till att få slutligt underskrift när båten är genomgången och klar inför utlämningen
 • när båten återlämnas, gå igenom och kontrollera att allt är i sin ordning och skriva under att det är klart och återlämna deposition (om denna inte är deponerad hos Sailon)
 • tänk på att det är du som båtägare som slutgiltigt bestämmer vem du vill hyra ut till!

Sailon ansvarar för att;

 • hjälpa till vid registreringen av båt och göra bokningskalendern tillgänglig
 • ta första kontakten med hyresgästen, kontrollera önskad kompetens och övrigt som båtägaren angett som krav för uthyrningen. Om båtägaren godkänner hyresgästen, kopplar Sailon ihop båda parter när förmedlingsavgiften är inbetald till Sailon
 • meddela båtägaren att bokningen är klar via email (på den adress som finns registrerad i din profil)
 • tillhandahålla checklistor som stöd för alla steg i uthyrningen
 • ge stöd och råd om du har problem eller undrar över något

Övrigt

Båtägaren ansvarar för att tillhandahålla båten de veckor som är inbokade, om detta inte görs kommer skadestånd för merkostnad att tas ut för att hyra av en likvärdig båt åt den drabbade hyresgästen. Undantag för denna regel är om en båt vid uthyrning skadas och blir manöveroduglig och därför inte går att använda nästa bokade uthyrningsvecka. Båtägaren är då inte skadeståndsskyldig utöver vad som anges i hyreskontraktet, gentemot nästkommande hyresgäst. Sailon kommer givetvis betala tillbaka förmedlingsavgift och göra vårt yttersta för att få fram en likvärdig båt!

Sailon kan aldrig garantera att båten blir uthyrd samtliga veckor som den finns tillgänglig

Sailon ersätter inte eventuell skada som en hyresgäst har orsakat, detta är en försäkringsfråga