Anmälan till praktikpass

Välkommen att anmäla elever till båtpraktik.

Befintliga anmälningar Dagpraktik

2016-10-22 | 09:00 | Karlslund
Antal platser kvar:  6

 2016-10-22 | 13:30 | Karlslund
Antal platser kvar:  6

 2016-10-23 | 09:00 | Karlslund
Antal platser kvar:  6

 

Befintliga anmälningar Mörkerpraktik

2016-09-27 | 19:00 | Ekensberg
Antal platser kvar:  4

 2016-10-05 | 19:00 | Karlslund
Antal platser kvar:  5

 2016-10-11 | 19:00 | Ekensberg
Antal platser kvar:  4

 2016-10-18 | 19:00 | Karlslund
Antal platser kvar:  5

 2016-10-24 | 19:00 | Karlslund
Antal platser kvar:  5

 

Börja med att välja dag eller mörkerpraktik och välj därefter datum och tid.